lovaktiviteter i göteborg

SOMMARLOVSAKTIVITETER
MED PASSALEN GÖTEBORG 2022!

Föräldrar/
vårdnadshavare

Passalens verksamhet är i regel föräldrafri, men föräldrar är välkomna när det behövs. Kontakta oss gärna för mer information.

inga förkunskaper krävs

För att delta i Passalens läger krävs inga förkunskaper. Vill du inte delta i aktiviteten går det även bra att bara komma och hänga.

ingen kostnad

Aktiviteterna är kostnadsfria för dig som deltagare. Passalen står dock inte för kostnader för ev. personlig assistent, ledsagare el. liknande.

ledsagare/assistent

Om du har personlig assistent/ledsagare/avlösare skall denne följa med. Vid behov av hjälp för de grundläggande behoven (hjälp med matning, att gå på toaletten etc.) och är beviljad insats så skall den hjälpen medfölja under lägerveckan. Passalens ledare arbetar med och stöttar deltagaren i aktiviteten. Du ansvarar själv för att ta dig till och från aktiviteten, ledare möter upp på plats. 

åldersgränser

Observera de olika åldersgränserna i aktiviteten.

tillgänglighet

Vi anpassar aktiviteterna så att alla kan delta på sitt sätt, i sitt tempo. Stöttande ledare finns alltid på plats. Det går att köra och ta sig fram med rullstol.

information in english

If you want information in English, please send an e-mail.
E-mail: klubbar@passalen.se

frågor?

E-post: klubbar@passalen.se