Lovaktiviteter

Lovaktiviteter 2020

Här kan du läsa om och anmäla dig till Passalens lovaktiviteter!

Lovaktiviteter 2020

Just nu planerar vi för novemberlovsaktiviteterna.

Det kommer finnas möjlighet till aktiviteter 2 gånger/dagen i de flesta stadsdelar.

Mer information kommer snart!

Kompisar & Fritid

Våran verksamheten befinner sig på olika fritidsgårdar och/eller mötesplatser runt om i staden, tillsammans med de som vi samverkar med i stadsdelen.

Centrum - Verket, Norra Hisingen Backa Fritidsgård, Lundby Mötesplats Vintergatan/Grindstugan/Bjurslättskolan, Västra Göteborg Tyrolen, AFH Positivparken/Linden, Örgryte - Härlanda Kålltorpsfritidsgård, Östra Göteborg Bagarns Fritidsgård.

Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi ledare vet om inför ditt deltagande.
Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi ledare vet om inför ditt deltagande.
Om du har behov av hjälp för de grundläggande behoven (hjälp med att äta, gå på toaletten etc.) och är beviljad insats så skall den hjälpen medfölja under lägerveckan.
Passalens ledare arbetar med och stöttar deltagaren i aktiviteten.
Kryssa i ”Jag vill stötta verksamheten som passiv medlem” i din medlemsansökan genom länken ovan, så slipper du betala medlemsavgiften då den inte är ett krav för att som ny medlem delta i sommarlovsaktiviteterna.

Rörelse & Hälsa

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg anordnar aktiviteter inom rörelse och hälsa.

Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi ledare vet om inför ditt deltagande.
Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi ledare vet om inför ditt deltagande.
Om du har behov av hjälp för de grundläggande behoven (hjälp med att äta, gå på toaletten etc.) och är beviljad insats så skall den hjälpen medfölja under lägerveckan.
Passalens ledare arbetar med och stöttar deltagaren i aktiviteten.
Kryssa i ”Jag vill stötta verksamheten som passiv medlem” i din medlemsansökan genom länken ovan, så slipper du betala medlemsavgiften då den inte är ett krav för att som ny medlem delta i sommarlovsaktiviteterna.

Ingen kostnad

Aktiviteterna är kostnadsfria för dig som deltagare. Passalen står dock inte för kostnader för ev. personlig assistent, ledsagare el. liknande. Du medtar egen lunchmatsäck varje dag, micro och diskho finns i lokalen. Vi bjuder på frukt och fika. 

Inga förkunskaper krävs

För att delta i Passalens läger krävs inga förkunskaper. 

Ledsagare/assistent

Om du har personlig assistent/ledsagare/avlösare skall denne följa med. Vid behov av hjälp för de grundläggande behoven (hjälp med matning, att gå på toaletten etc.) och är beviljad insats så skall den hjälpen medfölja under lägerveckan. Passalens ledare arbetar med och stöttar deltagaren i aktiviteten. Du ansvarar själv för att ta dig till och från aktiviteten, ledare möter upp på plats. 

Föräldrar/vårdnadshavare

Passalens verksamhet är i regel föräldrafri, men föräldrar är välkomna när det behövs. Kontakta oss gärna för mer information.

Tillgänglighet

Vi anpassar aktiviteterna så att alla kan delta på sitt sätt, i sitt tempo. Stöttande ledare finns alltid på plats. 

Information in English

If you want information in English, please send an e-mail or give a call to the adress/phone number below.

Frågor eller mer information?

Kompisar & fritid samt Rörelse och hälsa:
Kontakta Projektledare Caroline Sylvan
Mail: caroline@passalen.se
Telefon: 0738 - 048827

Konst- och skaparläger:
Kontakta projektledare Josefine Nilsson
Mail: josefine@passalen.se
Telefon: 0737 - 205053