Musiken i Göteborg

Musiken i Göteborg

Tillsammans upplever vi rytmen och rörelsen i musiken. Musik kan spränga gränser, vara ett sätt att kommunicera och fungera som en nyckel till välbefinnande.

Samarbete Passalen & Språng
Om Dansen
Om Musiken
Låttexter & körfiler
Lilla Gruppen
Ungdomskören
Hjältekören
Solosång
Musikläger