Musiken i Göteborg

Musiken i Göteborg

Tillsammans upplever vi rytmen och rörelsen i musiken. Musik kan spränga gränser, vara ett sätt att kommunicera och fungera som en nyckel till välbefinnande.

Samarbete Passalen & Språng

Passalen har ingått ett samarbete med föreningen Språng för att möjliggöra för fler barn, unga och vuxna att delta i kulturaktiviteter och utvecklas i sitt kulturutövande. Vi kan därför erbjuda ett brett kursutbud som inkluderar både dans- och musikkurser.
I denna folder hittar du all info om vilka kulturkurser vi erbjuder vårterminen 2020: Kulturkurser VT 2020

Passalen är en ideell förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga vuxna med funktionsvariation. Vi tror att alla människor mår bra av en aktiv, meningsfull och inkluderande fritid.

Tillsammans med Idrotts och föreningsförvaltningen skapar vi möjlighet till träning och aktivitet för alla. Inom musiken sjunger vi kända låtar som vi iscensätter med dans och rörelse. Vi provar på stäm- och växelsång. Vi lyssnar på olika typer av musik och lär oss om kompositörer och noter. Allt på ett lekfullt och roligt sätt efter gruppens förmåga. Alla med musikintresse är välkomna till vår musikverksamhet.

Språng är en kulturorganisation som utmanar stereotypa stigman kring funktion. Nerven som driver vårt arbete framåt är mötet över funktionella olikheter. Vi är en konstnärlig mötesplats och organisation för personer med och utan funktionsvariation.

I dansen har vi varje termin håller vi åldersindelade danskurser från 4 år och uppåt. Arbetet är både pedagogiskt och konstnärligt och inkluderar flera olika dansstilar. Eleverna i danskurserna gör även framträdanden på olika scener. Alla med ett dansintresse är välkomna till kurserna.

HUR KAN JAG DELTA?

Under våren kommer projektkoordinator Anna Emilsson att finnas tillgänglig via mail eller telefon. Men du kan alltid prata med de ledare som finns på plats under aktiviteterna. Boka ett möte eller slå en signal.

Behöver du hjälp i omklädningsrummet eller assistans under lektionen behöver du ha med dig en ledsagare eller assistent.

KONTAKTUPPGIFTER
Anna Emilsson
annadusprang@passalen.se eller 073-7205053

Om Dansen
Om Musiken
Låttexter & körfiler
Lilla Gruppen
Ungdomskören
Hjältekören
Solosång
Musikläger