Siblings i Göteborg

Siblings by passalen

Siblings anordnar träffar och klubbar för att barn och ungdomar ska lära känna nya vänner som också har ett syskon med funktionsvariation.

Syskonklubbar

Syskonklubbarna ger barn i åldrarna cirka 7-13 år en möjlighet att lära känna nya vänner som också har ett syskon med funktionsvariation. Vi har roligt tillsammans och hittar alltid på spännande aktiviteter. Vi träffas flera gånger under terminen.

Syskonträffar

Flera gånger per termin träffas syskongruppen för ungdomar/unga vuxna i Göteborg och Karlstad. Vi hittar på roliga aktiviteter runt om i staden, träffar nya vänner och bygger ett nätverk för framtiden.

Följ oss på sociala medier

Siblings Sverige har i dag egen hemsida där ni kan lösa mer om vår verksamhet.

www.siblingssverige.se

Ni kan även följa oss på Facebook och Instagram.

ONLINE-NÄTVERK

På Facebook finns vårt nätverk SiblingsSverige där syskon till personer med funktionsvariation kan mötas i en sluten grupp och dela erfarenheter, tankar, känslor och funderingar.

Gruppen är helt föräldrafri och är till för syskon i alla åldrar bosatta över hela Sverige.

www.facebook.com/siblingssverige