Team Göteborg

Team Göteborg

Team Göteborg är en grupp med ungdomar eller unga vuxna som anmält att de vill vara med på evenemang som volontärer.

Vad är Team Göteborg?

Team Göteborg är en grupp med ungdomar eller unga vuxna som anmält att de vill vara med på evenemang som volontärer. Team Göteborg har funnits sedan 2009 och drivs av Göteborgs Stad, Göteborg & Co. Idag har Team Göteborg cirka 350 medlemmar. Team Göteborgs deltagare är med i en mängd olika evenemang i Göteborg så som till exempel Göteborgs Kulturkalas, vetenskapsfestivalen, julstaden och många fler.

Vad är en volontär?

En volontär är någon som frivilligt hjälper till utan betalning. I stället kanske man gör det för att man tycker det är kul eller för att man vill göra någonting bra för andra människor. Som volontär får man inte betalt men man väljer själv vad man vill vara med på eller inte vill vara med på. Man tar heller ingen annans arbetsuppgifter utan gör sådant som gör evenemanget bättre lite bättre.

Vad är Team Support?

Team Support är en del av Team Göteborg som stöttar volontärer i behov av extra stöd kanske på grund utav att man har en funktionsvariation. Team Göteborg och Passalen samarbetar alltså för att kunna inkludera personer som behöver extra stöd.

Vad kan Team Göteborg erbjuda dig med funktionsvariation?

 • Vi erbjuder mentorer som stöttar och hjälper dig att delta som volontär.
 • Du lär känna våra mentorer på månadsträffarna (information om månadsträffar hittar du längre ner i detta dokument).
 • Du ansvarar själv för att ta dig till och från evenemanget, en mentor möter dig väl på plats.
 • Mentorn stöttar dig i dina volontäruppgifter under evenemanget
 • Du kan få hjälp att anmäla dig på månadsträffarna.
 • Mycket gemenskap, vänner och glädje
 • Ett sätt att fylla på ditt CV och på så vis kunna söka extra arbete.

Hur blir du medlem i Team Göteborg?

 1. Du måste vara 15 år eller mer
 2. Du anmäler ditt intresse via denna länk: https://ansokanteamgoteborg.premium.se/anmalan/skapa
 3. Glöm inte att klicka i boxen ”extra stöd” om du har en funktionsvariation och vill ha bästa möjliga hjälp och stöttning
 4. Invänta svar på mailen
 5. För att bli fullvärdig Team Göteborgare krävs att du går en utbildning. Dessa utbildningar erbjuds två gånger per år. En i början av våren och en i början av hösten. Inbjudan till utbildningen får du via din mail! När du genomfört en utbildning är du medlem och kan ta del av alla Team Göteborgs evenemang.