Weekendklubbar

Weekendklubbar i Göteborg

Weekendklubbar

Weekendklubbar 

En weekendklubb är en helgaktivitet för barn och unga med funktionsvariation där behov finns av extra stöd för att skapa kompisrelationer och utföra aktiviteter. Deltagarna blir indelade i olika grupper efter intresse och behov där man deltar i samma grupp under ett år.

Aktiviteten sker lördag och söndag med syfte att ge meningsfulla aktiviteter, kompisar och delaktighet. Varje deltagare går i samma grupp 1 helg/månad ca 10 helger över året.

Deltagarna i weekendklubbarna väljs ut av socialsekreterare på socialtjänsten och delas in i grupper baserat på intresse och i viss mån ålder. Är du intresserad av att delta, ta kontakt med din socialsekreterare.

Om projektet 

Passalens weekendklubbar är ett innovationsprojekt som drivs i samverkan mellan Passalen och socialtjänsten i Göteborgs Stad. Syfte är att testa inkluderande helgaktiviteter för barn och unga med funktionsvariation. Deltagarnas intresse och utveckling är i fokus.

Projektet startar hösten 2020 med syfte att arbeta med 30 barn/unga i behov av stöd med målsättning att skapa förutsättningar för dem att etablera kompisrelationer och utföra aktiviteter.

Verksamheten har sin hemvist på någon av stadens fritidsgårdar och aktiviteterna är inkluderade med övrigt fritidsutbud.

Läs mer: Broschyr weekendklubbar

intranät för deltagare & föräldrar

Här loggar deltagare in för information om kommande aktivitet.

Information om programmet

Idrott och Hälsa

IDROTT OCH HÄLSA

Vecka: 33, 37, 41, 45 och 49

Plats:  Jubileumsparken, Lundbybadet m.m.

Tid: 10.00 - 16.00 

Dag: Lördag och Söndag 

Ålder: 7-10 och 10 – 14 år

I denna grupp är det fokus på rörelse. Vi kommer att besöka föreningslivet och testa på olika idrotter. Vi kommer ha stort fokus på vattenidrotter såsom segling, simning etc.

Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar att utöva fysiskaktivitet. Bollsporter, simning, segling står på agendan.

Konst och kultur

2. KULTUR (TEATER, DANS, KONST OCH MUSIK)

Vecka: 34, 38, 42, 46 och 49

Plats: 1200 Kvadrat, Frölunda Torg

Tid: 10.00 - 16.00

Dag: Lördag och Söndag 

Ålder: 7 – 14 år

I denna grupp är det fokus på skapande. Vi kommer spela teater, sjunga och kanske sätta upp en mindre förställning. Vi kommer även att skapa i ateljén. 

Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar att skapa och håla på med musik, konst och dans.

Digitala aktiviteter

3. DIGITALA AKTIVITETER

Vecka: 35, 39, 43, 47 och 50

Plats:  Passalens, Frihamnen eller Verket, Centrum

Tid: 10.00 - 16.00 

Dag: Lördag och Söndag 

Ålder: 11-20+

I denna aktivitet är det fokus på dataspel, lan och aktiviteter såsom socialmedia, podd, blogg etc. Fokus är även kompisar och sociala relationer. Denna grupp får gärna delta på Passalens andra "öppna" aktiviteter. 

Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar digitala aktiviteter.

Anmälan till weekendklubbar 

Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi ledare vet om inför ditt deltagande.
Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi vet om inför ditt deltagande.
Om du har behov av hjälp för de grundläggande behoven (hjälp med att äta, gå på toaletten etc.) och är beviljad insats så skall den hjälpen medfölja under lägerveckan.
Passalens ledare arbetar med och stöttar deltagaren i aktiviteten.
Som medlem i Passalen får du aktivitetsutskick med roliga aktiviteter du kan göra på din fritid. Du väljer vad du önskar gå på och kan när som helst avsluta ditt medlemskap.