Weekendklubben i Göteborg

Återkommande helgaktivitet där deltagare tränar social interaktion utifrån ett lustfyllt intresse

En helg i månaden

I Weekendklubben träffas vi en helg i månaden, lördag och söndag kl. 10:00 – 15:00.

Träffa kompisar

På Weekendklubben träffar du kompisar som gillar att göra samma saker som du.

Socialt samspel

Här övar vi på att vara i grupp tillsammans med andra barn och unga.

Funktionsstöd

Innan du deltar i Weekendklubben behöver du ett godkännande av Funktionsstöd i Göteborg.

Anmälan till Weekendklubben 

Anmälan ska fyllas i av vårdnadshavare till deltagare som är intresserad av Weekendklubben. Är du socialsekreterare, ring istället projektledare Josefine på 0737-09 03 99.

Om deltagaren bor på flera adresser räcker det med att du anger en av dem.
10 siffror
Passalens ledare kan inte självklart tillgodose detta. Kryssar du i "Ja" eller "Osäker" kommer en projektledare ringa upp dig för mer information.
Med simkunnighet menas att barnet kan simma 200 meter. Ledare har självklart alltid uppsikt över alla deltagare. Är deltagaren inte simkunnig ska hen dock alltid ha flytredskap (dyna, armpuffar el. liknande) i vattnet.
T.ex. blir skjutsad, åker färdtjänst, åker kollektivtrafik själv etc. Vårdnadshavare ansvarar för transporten till och från aktivitet. Ledare möter upp och lämnar vid entrén.
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare.
Annan vuxen kontaktperson som vi kan nå vid eventuell akut situation. Exempelvis ytterligare en vårdnadshavare, en släkting eller kompis till vårdnadshavare.
För att delta i Passalens aktiviteter behöver man vara medlem. Det är gratis och medlemskapet går att säga upp när som helst.

Weekendklubben

En Weekendklubb är en helgaktivitet för barn och unga med funktionsvariation, där behov finns av extra stöd för att skapa kompisrelationer och utföra aktiviteter. I Weekendklubben får deltagarna möjlighet att träna social interaktion utifrån ett egenvalt och lustfyllt intresse. Deltagarna delas in i grupper efter intresse och behov. De deltar i en och samma grupp under ett års tid.

Aktiviteten sker lördag och söndag med syfte att ge meningsfulla aktiviteter, kompisar och delaktighet. Varje deltagare går i samma grupp en helg per månad, cirka tio helger över året.

Deltagarna i Weekendklubben väljs ut av socialsekreterare på Funktionsstöd, Göteborgs stad. De delas in i grupper baserat på intresse och i viss mån ålder. Är du intresserad av att delta, ta kontakt med din socialsekreterare på Funktionsstöd.

Om projektet

Passalens Weekendklubb är ett innovationsprojekt som drivs i samverkan mellan Passalen och Funktionsstöd i Göteborgs Stad. Syftet är att erbjuda inkluderande helgaktiviteter för barn och unga med funktionsvariation. Deltagarnas intresse och utveckling är i fokus.

Projektet startade hösten 2020 med syfte att arbeta med 30 barn och unga i behov av stöd. Målsättningen för projektet är att skapa förutsättningar för deltagarna att etablera kompisrelationer och utföra aktiviteter.

Verksamheten utgår från olika platser beroende på grupp. Konst & kultur samt E-sport och spel har sin hemvist på FUB-huset. Idrott & hälsa utgår från Passalens lokaler i Frihamnen och besöker ofta Jubileumsparken eller något av badhusen i Göteborg. Alla grupper besöker då och då den öppna fritidsverksamheten eller andra platser i staden. Det kan vara till exempel en biograf, ett museum, ett badhus eller liknande, beroende på gruppens tema.