Weekendklubbar i göteborg

weekendklubbar

En Weekendklubb är en helgaktivitet för barn och unga med funktionsvariation, där behov finns av extra stöd för att skapa kompisrelationer och utföra aktiviteter. I Weekendklubben får deltagarna möjlighet att träna social interaktion utifrån ett egenvalt och lustfyllt intresse. Deltagarna delas in i grupper efter intresse och behov. De deltar i en och samma grupp under ett års tid.

Aktiviteten sker lördag och söndag med syfte att ge meningsfulla aktiviteter, kompisar och delaktighet. Varje deltagare går i samma grupp en helg per månad, cirka tio helger över året.

Deltagarna i Weekendklubben väljs ut av socialsekreterare på Funktionsstöd, Göteborgs stad. De delas in i grupper baserat på intresse och i viss mån ålder. Är du intresserad av att delta, ta kontakt med din socialsekreterare på Funktionsstöd.

om projektet

Passalens Weekendklubb är ett innovationsprojekt som drivs i samverkan mellan Passalen och Funktionsstöd i Göteborgs Stad. Syftet är att erbjuda inkluderande helgaktiviteter för barn och unga med funktionsvariation. Deltagarnas intresse och utveckling är i fokus.

Projektet startade hösten 2020 med syfte att arbeta med 30 barn och unga i behov av stöd. Målsättningen för projektet är att skapa förutsättningar för deltagarna att etablera kompisrelationer och utföra aktiviteter.

Verksamheten utgår från olika platser beroende på grupp. Konst & kultur samt E-sport och spel har sin hemvist på FUB-huset. Idrott & hälsa utgår från Passalens lokaler i Frihamnen och besöker ofta Jubileumsparken eller något av badhusen i Göteborg. Alla grupper besöker då och då den öppna fritidsverksamheten eller andra platser i staden. Det kan vara till exempel en biograf, ett museum, ett badhus eller liknande, beroende på gruppens tema. 

Information om programmet

Anmälan till weekendklubbar 

Om deltagaren bor på flera adresser räcker det med att du anger en av dem.
10 siffror
Här kan du ange deltagarens eventuella specialkost, allergier eller intoleranser.
Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi vet om deltagaren.
Vid omfattande individuella behov hos en deltagare diskuterar vi fram en lösning tillsammans.
För att delta i Passalens verksamhet behöver deltagaren vara medlem. Medlemskapet kostar 100 kr per år. Som medlem i Passalen får du aktivitetsutskick på mejlen med information om Passalens aktiviteter utöver Weekendklubben. Du väljer vad du önskar gå på och kan när som helst avsluta ditt medlemskap.
Varje program har tre grupper. Grupperna bildas utifrån intresse, behov och i viss mån ålder. Du kommer att bli guidad i vilken grupp och inriktning som kan passa.