Weekendklubbar

Weekendklubbar i Göteborg

Weekendklubbar

Weekendklubbar hösten 2020

En weekendklubb är en helgaktivitet för barn och unga med funktionsvariation där behov finns av extra stöd för att skapa kompis relationer och utföra aktiviteter. Deltagarna blir indelade i olika grupper efter intresse och behov där man deltar i samma grupp under ett år.

Aktiviteten sker lördag och söndag med syfte att ge meningsfulla aktiviteter, kompisar och delaktighet. Varje deltagare går i samma grupp 1 helg/månad ca 10 helger över året.

Deltagarna i weekendklubbarna väljs ut av socialsekreterare på socialtjänsten och delas in i grupper baserat på intresse och i viss mån ålder. Är du intresserad av att delta, ta kontakt med din socialsekreterare.

1. IDROTT OCH HÄLSA

Schema: Hösten 2020 vecka: 46, 50

Schema: Vår/Höst 2021 vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 33, 37, 41

Plats: 1200 Kvadrat, Frölunda Torg

Tid: 10.00 - 17.00 

Dag: Lördag och Söndag 

Ålder: 7-10 och 10 – 14 år

I denna grupp är det fokus på rörelse. Vi kommer att besöka föreningslivet och testa på olika idrotter. Vi kommer

ha stort fokus på vattenidrotter såsom segling, simning etc.

Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar att utöva fysiskaktivitet. Bollsporter, simning, segling står på

agendan.

2. KULTUR (TEATER, DANS, KONST OCH MUSIK)

Schema: Hösten 2020 vecka: 45, 49

Schema: Vår/Höst 2021 vecka: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 34, 38, 42

Plats: 1200 Kvadrat, Frölunda Torg

Tid: 10.00 - 17.00

Dag: Lördag och Söndag 

Ålder: 7 – 14 år

I denna grupp är det fokus på skapande. Vi kommer spela teater, sjunga och kanske sätta upp en mindre

förställning. Vi kommer även att skapa i ateljén.

Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar att skapa och håla på med musik, konst och dans.

3. DIGITALA AKTIVITETER

Schema: Hösten 2020 vecka: 48

Schema: Vår/Höst 2021 vecka: 6, 10, 15, 18, 22, 35, 39, 43 

Plats: Verket, Centrum 

Tid: 10.00 - 17.00 

Dag: Lördag och Söndag 

Ålder: 15 – 20+

I denna aktivitet är det fokus på dataspel, lan och aktiviteter såsom socialmedia, podd, blogg etc. Vi kommer

att besöka föreningar som håller på med olika dataspelsaktiviteter för att överbrygga ett deltagande på fritiden.

Fokus är även kompisar och sociala relationer. Denna grupp får gärna stanna kvar på de öppna aktiviteterna

på fritidsgården efter aktivitetens slut.

Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar digitala aktiviteter.

Om projektet 

Passalens weekendklubbar är ett innovationsprojekt som drivs i samverkan mellan Passalen och socialtjänsten i Göteborgs Stad. Syfte är att testa inkluderande helgaktiviteter för barn och unga med funktionsvariation. Deltagarnas intresse och utveckling är i fokus.

Projektet startar hösten 2020 med syfte att arbeta med 40 barn/unga i behov av stöd med målsättning att skapa förutsättningar för dem att etablera kompisrelationer och utföra aktiviteter.

Verksamheten har sin hemvist på någon av stadens fritidsgårdar och aktiviteterna är inkluderade med övrigt fritidsutbud.

Läs mer: Broschyr weekendklubbar

Anmälan till weekendklubbar 

Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi ledare vet om inför ditt deltagande.
Här kan du ange om det finns information som du önskar att vi vet om inför ditt deltagande.
Om du har behov av hjälp för de grundläggande behoven (hjälp med att äta, gå på toaletten etc.) och är beviljad insats så skall den hjälpen medfölja under lägerveckan.
Passalens ledare arbetar med och stöttar deltagaren i aktiviteten.
Som medlem i Passalen får du aktivitetsutskick med roliga aktiviteter du kan göra på din fritid. Du väljer vad du önskar gå på och kan när som helst avsluta ditt medlemskap.