Aktiviteter i Mölndal

aktiviteter i mölndal

2021 inleder Passalen ett samarbete med Mölndals Stad med syfte att stötta barn och unga med funktionsvariation till den öppna fritiden. 

Passalen mölndal

Samarbetet sker enligt passalens metod, "integrerad arena", vilket innefattar 9 steg för att stötta barn och unga vuxna i behov av stöd ut i aktivitet. Se film om aktiviteterna och programmet nedan: