Handledning – tillgänglighetsrond – målgruppskunskap

När: torsdag 30 december kl. 00:00 Stad: Göteborg Online Utbildning 

Passalens utbildningar 2021

Handledning

Vad händer i min verksamhet? Varför når vi inte de deltagare vi önskar?
Hur kan vi tillsammans utveckla verksamheten. Passalen erbjuder handledning till alla fritidsverksamheter med syfte att skapa forum för diskussioner kring hur verksamheten kan utvecklas i syfte av att nå nya målgrupper.

När: Bokas vid förfrågan

Tillgänglighetsrond

Passalen pratar om tillgänglighet ur två olika perspektiv, kulturell och fysisk. Den fysiska anpassningen handlar om lokaler, skyltning, marknadsföring etc. medans den kulturella anpassningen handlar om värdskap, attityder och värderingar. Under en tillgänglighetrond går vi igenom tillgängligheten i verksamheten, i syfte av att hitta nya lösningar som leder till ökad delaktighet.

När: Bokas och genomförs vid förfrågan

Målgruppskunskap

Kunskap om målgruppen och dess behov. Under denna utbildning går vi igenom de olika funktionsnedsättningarna utifrån ett perspektiv kring delaktighet och inkludering på fritiden.

När: Bokas och genomförs vid förfrågan

Anmälan till: info@passalen.se