Lovaktiviteter Haninge: Teater

När: tisdag 27 oktober kl. 1400 - 1700 Stad: Haninge 

Aktivitet: Teater med Hedda från Freezone på Lilleken

Tid: 14-17

Åldersgräns: 12-21 år

Plats: Vi möts vid entren Lilleken fritidsgård och avslutar på samma plats.

Ledare: Elinor