Passalen projektledar-utbildning Tillfälle 1

När: tisdag 8 december kl. 09:00 Stad: Föreningsverksamhet Göteborg Online Utbildning 

Passalens utbildningar
Passalens syfte och mål är att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Som ett led i det arbetet utbildar vi personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten i olika ämnen. Vår utgångspunkt är om vi skall skapa ett samhälle där målgruppen har en ökad delaktighet och kan delta inkluderat så behövs ny kunskap.

Vem får delta i utbildningarna?
Samtliga utbildningar, handledning och tillgänglighetsronder är öppna för personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (via Zoom) och via fysiska möten.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig via mail till: info@passalen.se eller via din kontaktperson.

 

Passalen projektledarutbildning (3 timmar X 2 tillfällen)

Passalen arbetar med målstyrning och projektledning i sitt daglig arbete. Vi mäter samtliga steg i processen och kan följa upp verksamheten på ett enkelt sätt.

Vill du lära dig att driva projekt som Passalen? På denna utbildning går vi igenom samtliga steg inom ett projekt. Du får konkreta verktyg kring planering, ledning, styrning, genomförande och utvärdering. Du får testa att driva ett fiktivt eller verkligt projekt.

När: Kursen pågår i två dagar, 8/12 och 22/12

Tid: 9.00–12.00