Passalens utbildning – Integrerad Arena

När: måndag 29 november kl. 09:00-10:30 Stad: Göteborg Online Utbildning 

Passalens utbildningar

Passalens syfte och mål är att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Som ett led i det arbetet utbildar vi personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten i olika ämnen. Vår utgångspunkt är om vi skall skapa ett samhälle där målgruppen har en ökad delaktighet och kan delta inkluderat så behövs ny kunskap.

Vem får delta i utbildningarna?
Samtliga utbildningar, handledning och tillgänglighetsrond är öppna för personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (zoom) och via fysiska möten.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig via mail till: info@passalen.se ange i ämnesraden ”utbildning”.

 

Integrerad arena (1,5 timme)

Hur kan vi skapa en verksamhet som är öppen och inkluderande för alla? Vad är det som gör att verksamheter ofta blir homogena (för en viss målgrupp) och hur kan vi arbeta för att nå fler. Varför organiserar barn och unga med funktionsvariation separatistiskt och varför skall vi arbeta inkluderande.

Passalens verksamhetsledare gudar dig igenom tankesättet bakom metoden ”Integrerad Arena”. Vad som föder utanförskapet som målgruppen upplever och hur vi kan skapa nya förutsättningar.

När: 29/11, 20/12
Tid: 9.00 – 10.30
Plats: Online, via zoom