Sammanfattning av alla Passalens utbildningar Hösten 2020

När: fredag 1 januari kl. 09:00 Stad: Föreningsverksamhet Göteborg Haninge Karlstad Kungsbacka Online Utbildning 

Passalens utbildningar
Passalens syfte och mål är att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Som ett led i det arbetet utbildar vi personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten i olika ämnen. Vår utgångspunkt är om vi skall skapa ett samhälle där målgruppen har en ökad delaktighet och kan delta inkluderat så behövs ny kunskap.

Vem får delta i utbildningarna?
Samtliga utbildningar, handledning och tillgänglighetsrodenr är öppna för personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (zoom) och via fysiska möten.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig via mail till: info@passalen.se eller via din kontaktperson

PASSALENS UTBILDNINGAR 2020

Integrerad arena (2 timmar)
Hur kan vi skapa en verksamhet som är öppen och inkluderande för alla? Vad är det som gör att verksamheter ofta blir homogena (för en viss målgrupp) och hur kan vi arbeta för att nå fler. Varför organiserar barn och unga med funktionsvariation separatistiskt och varför skall vi arbeta inkluderande.

Passalens verksamhetsledare gudar dig igenom tankesättet bakom metoden ”Integrerad Arena”. Vad som föder utanförskapet som målgruppen upplever och hur vi kan skapa nya förutsättningar.

När: 15, 29/9, 13, 27/10, 3, 17/11, 15/12 Tid: 9.00 – 11.00

 

Passalen projektledarutbildning (3 timmar X 2 tillfällen)
Passalen arbetar med målstyrning och projektledning i sitt daglig arbete. Vi mäter samtliga steg i processen och kan följa upp verksamheten på ett enkelt sätt.

Vill du lära dig att driva projekt som Passalen? På denna utbildning går vi igenom samtliga steg inom ett projekt. Du får konkreta verktyg kring planering, ledning, styrning, genomförande och utvärdering. Du får testa att driva ett fiktivt eller verkligt projekt.

När: Kursen pågår i två dagar 8, 22/9 och 8 och 22/12 Tid: 9.00 – 12.0

page2image17104

Passalens utbildningar 2020

 • Handledning
  Vad händer i min verksamhet? Varför når vi inte de deltagare vi önskar?
  Hur kan vi tillsammans utveckla verksamheten. Passalen erbjuder handledning till alla fritidsverksamheter med syfte att skapa forum för diskussioner kring hur verksamheten kan utvecklas i syfte av att nå nya målgrupper.
  När: Bokas vid förfrågan
 • Tillgänglighetsrond
  Passalen pratar om tillgänglighet ur två olika perspektiv, kulturell och fysisk. Den fysiska anpassningen handlar om lokaler, skyltning, marknadsföring etc. medans den kulturella anpassningen handlar om värdskap, attityder och värderingar.
  När: Bokas och genomförs vid förfrågan
 • Målgruppskunskap
  Kunskap om målgruppen och dess behov. Under denna utbildning går vi igenom de olika funktionsnedsättningarna utifrån ett perspektiv kring delaktighet och inkludering på fritiden.
  När: Bokas och genomförs vid förfrågan