Utbildning – Handledning och målgruppskunskap!

När: torsdag 31 december kl. 09:00 Stad: Föreningsverksamhet Göteborg Haninge Kungsbacka Online Utbildning 

Handledning
Vad händer i min verksamhet? Varför når vi inte de deltagare vi önskar? Hur kan vi tillsammans utveckla verksamheten. Passalen erbjuder handledning till alla fritidsverksamheter med syfte att skapa forum för diskussioner kring hur verksamheten kan utvecklas i syfte av att nå nya målgrupper.

När: Bokas och genomförs vid förfrågan

 

Tillgänglighetsrond
Passalen pratar om tillgänglighet ur två olika perspektiv, kulturell och fysisk.
Den fysiska anpassningen handlar om lokaler, skyltning, marknadsföring etc. medan den kulturella anpassningen handlar om värdskap, attityder och värderingar.

När: Bokas och genomförs vid förfrågan

Målgruppskunskap
Kunskap om målgruppen och dess behov. Under denna utbildning går vi igenom de olika funktionsnedsättningarna utifrån ett perspektiv kring delaktighet och inkludering på fritiden.

När: Bokas och genomförs vid förfrågan

 

Passalens utbildningar
Passalens syfte och mål är att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Som ett led i det arbetet utbildar vi personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten i olika ämnen. Vår utgångspunkt är om vi skall skapa ett samhälle där målgruppen har en ökad delaktighet och kan delta inkluderat så behövs ny kunskap.

Vem får delta i utbildningarna?
Samtliga utbildningar, handledning och tillgänglighetsronder är öppna för personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (via Zoom) och via fysiska möten.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig via mail till: info@passalen.se eller via din kontaktperson