skriva

För skolor

Afterschool

Ett program där du blir hämtat på skolan för att tillsammans med skolkamrater och Passalens ledare besöka öppen fritid i närmiljö.

från skola till öppen fritid

Möjlighet för barn på särskolan att bli upphämtade på skolan av Passalens juniora projektledare för att tillsammans med dem besöka den öppna fritiden i närmiljön.