Inkluderande lovprogram

Hur skapar man ett inkluderande lovprogram? Passalen informerar om hur vi behöver arbeta för att fånga upp så många som möjligt från målgruppen och stötta dem ut i lovaktiviteter.

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Samtliga utbildningar är öppna för personal inom kultur och fritid samt Socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (Zoom) och via fysiska möten.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/