Inkludering- Varför skall vi arbeta med det?

På denna utbildning går vi igenom begreppet inkludering, dess syfte och målsättning. Vi diskuterar hinder och möjligheter med att mötas över gränserna

Utbildningen ger konkreta verktyg kring hur man kan arbeta med inkluderingsfrågan i en öppen fritidsverksamhet. 

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Samtliga utbildningar är öppna för personal inom kultur och fritid samt Socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (Zoom) och via fysiska möten.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/