Möten över funktionalitet

Möten mellan barn och unga med olika funktionalitet!

 

Passalen bedriver ett utvecklingsarbete tillsammans med Göteborgs Stad med syfte att framta ett utbildningsmaterial för fritidsledare att arbeta med för att skapa möten mellan barn och unga med olika funktionalitet.

Metodmaterialet kommer framtas som filmer med syfte att illustrera möten mellan deltagare med olika funktionalitet och hur man som ledare kan skapa möten och hålla ihop en aktivitet.

Vill du veta mer? 

Maila info@passalen.se