Möten över funktionalitet

Passalen bedriver ett utvecklingsarbete tillsammans med Göteborgs Stad med syfte att framta ett utbildningsmaterial för fritidsledare att arbeta med för att skapa möten mellan barn och unga med olika funktionalitet.

Metodmaterialet kommer framtas som filmer med syfte att illustrera möten mellan deltagare med olika funktionalitet och hur man som ledare kan skapa möten och hålla ihop en aktivitet.

kontakt

info@passalen.se