Integrerad arena- erfarenheter av Passalen och göteborgs stads 7 års samverkan av att skapa inkludering

Passalen startade sitt arbete i Göteborgs Stad 2015. 2022 arbetar vi med hela staden med målsättning av att skapa inkludering för målgruppen. 

På denna utbildning får ni ta del av ett arbetsmaterial som Passalen utvecklats tillsammans med fritidsledarna socialförvaltning Hisingen och Nordost kring vad det inneburit att samverka kring inkluderingsfrågan. 

Datum: 19/12

Tid: 8.45-10.00 

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Samtliga utbildningar är öppna för personal inom kultur och fritid samt Socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (Zoom) och via fysiska möten.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/