Jag vill va med

Jag vill va med

Jag vill va med

Kampanjen "Jag vill va med" handlar om att skapa till inkluderande fritid för barn och unga vuxna med funktionsvariation. En målgrupp som ofta hamnar utanför öppna fritidsaktiviteter och som längtar efter delaktighet och kompisrelationer.

Passalen har sedan 2006 arbetat fram en metod som möjliggör för barn och unga som behöver stöd att vara en del av en öppen fritidsverksamhet tillsammans med andra.

Denna metod önskar vi nu implementera i hela Göteborg.