Meet the Team: Anna Jedenius

1. Vad heter du?

Anna Jedenius

2. Vad arbetar du med på Passalen?

Projektledare för Passalen Mölndal

3. Beskriv hur din ”Passalen vardag” ser ut?

En arbetsdag kan vara väldigt varierande! Det innebär planering, statistik, kontakta, marknadsföring mm. En stor del av arbetet är att kontakta framtida deltagare och få ut dem till fritidsaktiviteter.

4. Varför har du valt att arbeta på Passalen?

Det betyder mycket att tillgängliggöra aktiviteter för Passalens målgrupp

5. Vad betyder inkludering för dig?

Inkludering för mig startar med acceptans för alla människor oberoende funktion. Förståelsen för allas lika värde. Vi alla är vår egen individ och det är fantastiskt att möta och starta möten med många olikheter!