Meet the Team: Julia Skånberg

1. Vad heter du?

Julia Skånberg

2. Vad arbetar du med på Passalen?

Projektledare för innovationsprojektet Feriearbete för alla, ett projekt vars mål är att bidra till ökad inkludering av unga med funktionsvariation i feriearbete. För att uppnå det tar vi i projektet fram en metod (ett sätt att arbeta) som ska göra det enklare att inkludera unga med funktionsvariation i feriearbete.

3. Beskriv hur din ”Passalen vardag” ser ut?

Alla dagar på Passalen är olika beroende på var vi befinner oss i projektet! Ibland får jag vara mer kreativ och skapa innehåll till projektets olika kanaler eller skriva nyhetsbrev, andra dagar jobbar jag mer med metodutvecklingen i projektet genom samverkan med olika samarbetsparter såsom skola, enheter inom staden, projektets referensgrupp osv.

4. Varför har du valt att arbeta på Passalen?

Jag har valt att arbeta på Passalen för att kunna göra skillnad och för att jag får använda mina styrkor i mitt jobb, samtidigt som jag lär mig mycket och utvecklas.

5. Vad betyder inkludering för dig?

För mig innebär inkludering att alla är välkomna och att vi möts, precis som en är, att en agerar och gör aktiva val som möjliggör för alla att vara med.