Meet the Team: Melinda Nikander

1. Vad heter du?

Melinda Nikander

2. Vad arbetar du med på Passalen?

Projektledare för Klubbar by Passalen i Haninge

3. Beskriv hur din ”Passalen vardag” ser ut?

Ingen dag är den andra lik vilket gör vardagen på Passalen så spännande! Vanligtvis består en dag av mycket kontakt med olika människor. Dels med våra härliga deltagare och deras anhöriga där jag finns för att stötta och vägleda deltagare i att hitta roliga fritidsaktiviteter att testa på. Jag har även mycket kontakt med personal i Haninge som arbetar inom öppen fritid eller med målgruppen, till exempel fritidsledare och socialsekreterare.

4. Varför har du valt att arbeta på Passalen?

Jag älskar att få möta människor vilket jag verkligen får göra i min roll på Passalen. Jag har hittills träffat många olika människor som gett och lärt mig mycket. Jag väljer att jobba på Passalen för att jag vill vara med och påverka, att få jobba på Passalen är verkligen att få vara med på en spännande förändringsresa!

5. Vad betyder inkludering för dig?

Att alla får möjlighet att vara med på lika villkor – att alla bjuds in och accepteras för den de är.