Sauna session #10


I Sauna session #10 besöker vi ”Creative point” för ett samtal med Eddie Wheeler om kultur och inkludering.
Eddie är musiker och projektledare på ”creative point” en verksamhet som arbetar med inkludering och arrangörsskap. Vi pratar om kultur, möten mellan människor, våra fördomar och hur vi kan skapa nya förutsättningar för ett mera hållbart samhälle.

Sauna Session #12


I detta avsnitt så träffar du Samuel Carvalho, arkitekt http://www.onoff.cc/ och Niki Stampe, park-koordinator i Jubileumsparken i ett samtal om inkludering och byggnation. Avsnittet är inspelat både på svenska och engelska.

Sauna Session #9


I detta avsnitt möter jag Victoria Ahlén och Aram Amiri för ett samtal om entreprenörskap och inkludering.

Victoria har precis återvänt till Sverige efter att ha bott en tid i Sahara och levt med nomaderna. Aram är entreprenör med förflutet inom restaurangbranschen. De båda möttes på yesbox i Göteborg, som kallas ”ett hem för entreprenörer”.

Victoria tror att det bor en entreprenör i oss alla. På kraften i görandet och vikten av att säga ”hej”. Aram pratar om att mötas, att åka skridskor och våga vara nybörjare.

Varmt välkommen att lyssna!

Sauna session #8


I detta avsnitt möter jag Talar Kirkor som arbetat med barn och unga på flera olika sätt och Daniel Andersson från rädda barnen som arbetar med barnrättsfrågor.

Vi pratar om situationen för barn och unga i dagens Göteborg. Om vikten av inkludering och möten mellan människor. Om det som kallas förorten och hur vi skapar ett mera inkluderande Göteborg.

Sauna session #7


I detta avsnitt träffar jag Nina Miskovsky, Kommunalråd i Göteborgs Stad.

Nina arbetar idag som politiker och har en spännande bakgrund inom hälsa och träning. Under 8 år bodde hon på Jamaica och drev ett guest house, hon älska Sumba och besöker ofta Jubileumsparken med sin son. Hör oss prata om vad det innebär att vara politiker, skillnaden mellan Jamaica och den stora frågan, hur vi skapar möten mellan människor och ett mera inkluderande samhälle.

Sauna Session #6


I detta avsnitt av sauna session pratar vi om föräldraskap och inkludering. Episoden gästas av Elisabeth Whitefield, mamma till 3 barn. Grundare av Gustav Whitefields stiftelse och ordförande i Passalen samt Jenny Lindström Beijar, mamma till 2 flickor och grundare av Our normal association.

Lyssna på Jenny och Elisabeth som beskriver vad det innebär att vara förälder och hur frågan om inkludering påverkar vardagen.

Sauna Session #5


I det femte avsnittet av sauna session träffar Ia, Emanuel och Frank. Emanuel är student och medlem av scenkonst kollektivet KONSTRA. Frank arbetar som barista på Espressohouse och engagerar sig i projektet ”power to the youth”.

Temat för samtalet är inkluderande rum. När, var och hur upplever jag mig inkluderad och delaktig? Vad är fördomar och hur föds de och hur skall vi skapa ett mera öppet och tillåtande samhälle.

Sauna session #4


Vad är inkludering för dig och skapas inkludering?

I detta avsnitt är bastun full av kloka och medvetna människor som alla på olika sätt arbetar med inkludering. Möt Eliot som arbetar med värdskap. Muna som driver simskolan mermaid. Axel som arbetar med vattenvana och Sissela som verkar för inkludering i Passalen.

 

Sauna session #3


Hur fungerar vi människor? Hur får vi vår identitet? Är mångfald en aktiv handling?

I det tredje avsnittet av sauna session får jag besök i bastun av Fanny Gyberg. Fanny är, Fil. dr. i psykologi, 2019, vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.

Sauna Session #2


Integrerad Arena – ett sätt att leva och verka för möten mellan människor! I det andra avsnittet av Sauna Session går Ia Kjellsdotter igenom Passalens metod, Integrerad Arena, för att förklara hur föreningen verkar för mångfald och delaktighet.