Göteborg

Projektarbete

Projekt som bedrivs av Passalen Göteborg

Klubbar - hela staden

klubbar-liten

Projekttid: 1/4-31/3-2019

Finansiär: Idrotts och Föreningsförvaltningen

Projektledare: Sofi Petersson

Projektets syfte: Projektet åsyftar att skapa prova på aktiviteter i olika föreningar och kommunala fritidsaktiviteter för barn och unga vuxna med funktionsvariation i Göteborgs Stad.

Göra.nu

Passalen appen

Projekttid: 1/4-31/3-2019

Finansiär: Göteborgs Handikappråd

Projektledare: Mireille Rosas/Ia Kjellsdotter

Projektets syfte: Projektet åsyftar att skapa möjlighet för föreningsliv och fritidsaktiviteter i Göteborgs Stad att använda applikationen "Göra.Nu" för att nå barn och unga vuxna med funktionsvariation.