Kungälv

Projektarbete

Projekt som bedrivs av Passalen i Kungälv

Good job!

300x0w

Projekttid: 1/1-2018 - 31/7-2019

Finansiär: PTS

Projektledare: Jenny Lans

Projektets syfte: Skapa arbetsmöjligheter för unga vuxna med funktionsvariation

Följ projektet: passalengoodjob.se