Kungsbacka

Projektarbete

Projekt som bedrivs av Passalen i Kungsbacka

Musik på gården!

132bf41fb2e325553463b5cb2e7a7e3f305500da

Projekttid: 1/12-2017 - 31/12-2020

Finansiär: Allmänna Arvsfonden

Projektledare: Diana Rönnberg

Projektets syfte: Vi använder oss utav musiken till att skapa möten för ungdomar med och utan funktionsvariationer i den öppna fritidsverksamheten.
TILLSAMMANS MÖTS VI I MUSIKEN!

Följ projektet: instagram: passalen_kungsbacka
facebook: Passalen Kungsbacka