Samarbeten & Uppdrag

Passalens samarbeten & uppdrag

Passalen bedriver olika samarbeten tillsammans med offentlig sektor.

Klubbar by passalen

Uppdrag: Leverans av inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation i stadsdelens fritidsverksamheter.

Stadsdelar och kommuner vi verkar i:  Västra Göteborg, Östra Göteborg, Centrum, Örgryte Härlanda, Askim Frölunda Högsbo, Norra Hisingen, Lundby samt Haninge Kommun.

Uppdragets syfte: Passalen möjliggör så att stadsdelens/kommunens öppna fritidsutbud kan inkluderande barn och unga vuxna med funktionsvariation. Arbetet sker enligt Passalens modell "Integrerad Arena" och drivs i samarbete med stadsdelsförvaltningen/kommunen.

Jubileumsparken

Uppdrag: Daglig drift och ledning av alla aktiviteter i Jubileumsparken

Uppdragets syfte: Passalen driver och utvecklar det dagliga arbetet med Jubileumsparkens aktiviteter och program. Parken drivs av unga göteborgare och genom ungt deltagande genom ett koncept som vi kallar det blå certifikatet. Cirka 25 parkvärdar med eller utan funktionsvariation anställs inför varje säsong för att tillsammans  driva och utveckla anläggningen och aktiviteterna.

Team Göteborg

Uppdrag: Säkerställa att Team Göteborg program är anpassat och tillgängligt för unga med funktionsvariation.

Uppdragets syfte:Team Göteborg Göteborgs Stads volontärpool som inkluderar ca 200 unga från hela staden och engagerar dem som volontärer på stadens evenemang. Passalen säkerställer så att unga med funktionsvariation kan inkluderas i programmet och likvärdigt delta som volontärer.