Samarbeten & Uppdrag

Passalen bedriver olika samarbeten tillsammans med offentlig sektor.

1.

Ingår i strategiska samarbeten med offentlig sektor för att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation i ordinarie verksamhet.

2.

Genomför innovationsprojekt med syfte att framta nya metoder och modeller av inkludering.

3.

Bedriver platser och program med syfte att utveckla och skapa möten mellan människor med olika funktionsvariationalitet.

Klubbar by passalen

Uppdrag: Leverans av inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation i stadens fritidsverksamheter.

Kommuner vi verkar i:  Göteborg, Mölndal, Haninge, Kungsbacka, Karlstad.

Uppdragets syfte: Passalen möjliggör så att kommunens öppna fritidsutbud kan inkludera barn och unga vuxna med funktionsvariation. Arbetet sker enligt Passalens modell ”Integrerad arena” och drivs i samarbete med stadsdelsförvaltningen/kommunen.

Jubileumsparken

Uppdrag: Daglig drift och ledning av aktiviteter i Jubileumsparken.

Uppdragets syfte: Jubileumsparken är en av Göteborgs Stads nya stadsparker. Göteborgarna har inför 400-årsjubileet uttryckt en önskan att komma närmare vattnet, och det är precis vad man får i Jubileumsparken. I den framväxande parken finns anläggningar ock aktiviteter för bad, bastu, seglarskola, sommarläger och odling. Aktiviteterna och driften av parken genomförs i samarbete med park- och naturförvaltningen och skapar årligen arbetstillfällen för ca 20 unga med olika funktionalitet.

Team göteborg

Uppdrag: Driva Team Göteborg – Ett värdskap för alla på Göteborg & Co samt erbjuda stöd till interna och externa evenemangsarrangörer kring tillgänglighet och inkludering.
Team Göteborg är Göteborg stads volontärpool bestående av ca 60 unga från hela staden och engagerar dem som volontärer på stadens evenemang.

Uppdragets syfte: Passalen säkerställer att unga med funktionsvariation kan inkluderas i volontärpoolen och likvärdigt kan delta i utbildningar och som volontärer på stadens evenemang.

Weekendklubbar

Uppdrag: Helgaktiviteter med fokus på social interaktion utifrån intresse-baserade aktiviteter för barn och unga med funktionsvariation.

Uppdragets syfte:Passalens weekendklubbar är ett innovationsprojekt som drivs i samverkan mellan Passalen och funktionsstöd i Göteborgs Stad. Syfte är att testa inkluderande helgaktiviteter med fokus på social interaktion utifrån intresse-baserade aktiviteter för barn och unga med funktionsvariation. Deltagarnas intresse och utveckling är i fokus.