team göteborg

Vill du vara med på stadens evenemang?
Då är Team Göteborg något för dig!

vad är team göteborg?

Team Göteborg är en grupp med ungdomar och unga vuxna som anmält att de vill vara med på evenemang
som volontärer.

Bli volontär på evenemang!

Som en i gänget blir du en viktig del i Göteborgs olika evenemang. Du gör en meningsfull insats för vår stad samtidigt som du får nya kunskaper och nya vänner.

Foto: Studiografen

vad är en volontär?

En volontär är någon som frivilligt hjälper till utan betalning. I stället kanske man gör det för att man tycker det är kul eller för att man vill göra någonting bra för andra människor. Som volontär får man inte betalt men man väljer själv vad man vill vara med på eller inte vill vara med på.

Team Göteborg är ett värdskap för alla.

Alla ska kunna delta i Team Göteborg. Har du en funktionsvariation eller funktionsnedsättning finns det utbildade mentorer som hjälper till på evenemangen.
Vi erbjuder också träffar varje månad där vi går igenom kommande evenemang, hur du söker och vad du
bör tänka på. Denna grupp kallar vi Team Support.

Vad är Team Support?

Team Support är en del av Team Göteborg som stöttar medlemmar i behov av extra stöd, kanske på grund av
en funktionsvariation.

Vad kan Team Göteborg erbjuda dig med funktionsvariation?

Vi erbjuder mentorer som stöttar och hjälper dig att delta som volontär.

· Du lär känna våra mentorer på månadsträffarna.

· Du ansvarar själv för att ta dig till och från evenemanget, en mentor möter dig på plats.

· Mentorn stöttar dig i dina volontäruppgifter under evenemanget

· Du kan få hjälp att anmäla dig på månadsträffarna.

· Mycket gemenskap, vänner och glädje

· Ett sätt att fylla på ditt CV och på så vis kunna söka extra arbete.

Foto: Peter Kvarnström/ Göteborg & Co

Hur blir du medlem i team göteborg?

1.

Du måste vara 15 eller mer.

2.

Du anmäler ditt intresse genom att maila till teamgoteborg@passalen.se

3.

Glöm inte att skriva om du har en funktionsvariation och vill ha bästa möjliga hjälp och stöttning.

4.

Invänta svar på mejlen.

5.

För att bli fullvärdig Team Göteborgare krävs att du går en utbildning. Dessa utbildningar erbjuds två gånger per år. En i början av våren och en i början av hösten. Inbjudan till utbildningen får du via mail. När du genomfört en utbildning är du medlem och kan ta del av alla Team Göteborgs evenemang.

kontakt

Åza Rydberg
Projektledare Team Göteborg

Mail: aza@passalen.se
Telefon: 0735-96 19 58