Ungt inflytande

ungt inflytande för unga
i behov av stöd!

Under åren 2017 – 2020 har Passalen Karlstad bedrivet ett omfattande utvecklingsarbete i Karlstad kommun med tillgänglighet och delaktighet på stadens fritidsgårdar. Arbetet har bedrivits av och med målgruppen och resulterat i en handbok och filmatisering.

Arbetet fortsätter hösten 2020 under ledning av Karlstad kommun.

Handboken

I sammarbete med:

med stöd ifrån: