Innovationsprojekt

Här hittar du information om ytterligare projekt som Passalen arbetar eller arbetat med för att skapa inkludering och mångfald i samhället.

Från skolan till öppen fritid

Möjlighet för barn på särskolan att bli upphämtade på skolan av Passalens juniora projektledare för att tillsammans med dem besöka den öppna fritiden i närmiljön.

Feriearbete för alla

Ett innovationsprojekt med syfte att skapa möjlighet för unga med olik funktionalitet att feriearbeta jämlikt.

Möten över funktionalitet

Utbildningsmaterial för fritidsledare att arbeta med för att skapa möten mellan barn och unga med olika funktionalitet.

Ungt inflytande för unga i behov av stöd

Passalen Karlstad bedrivet ett omfattande utvecklingsarbete i Karlstad kommun med tillgänglighet och delaktighet på stadens fritidsgårdar.

Access All Areas

Ett verktyg där vi samlat ihop information som kan hjälpa till i processen med att skapa ett hållbart evenemang som kan besökas av människor men olika behov. 

Konstra Scenkonstkollektiv

Konstra är ett scenkonstkollektiv för dig som gillar dans, teater och musik och vill utveckla ditt konstnärskap tillsammans med andra.

Musik på gården

Musik på gården var ett projekt som bedrevs av Passalens Kungsbacka i samarbete med Kungsbacka kommun under perioden 2017 – 2021. 

Stockholm norrort

Sthlm Norrort projektet handlar om att ta fram en samverkansmodell i 5 kommuner och 2 stadsdelar i Stockholmsområdet för att börja arbeta enligt Integrerad Arena metoden.