Barn och unga som dansar tillsammans.

Konstra

Scenkonstkollektivet konstra!

Konstra är ett scenkonstkollektiv för dig som gillar dans, teater och musik och vill utveckla ditt konstnärskap tillsammans med andra.

I Konstra är olika normen, och våra olikheter är nerven som driver konsten framåt. Det gör oss till den hjärtliga rebellen som uppmanar till förändring. Till en värld med jämnare villkor.

Vill du veta mer?

Konstras ensemble består av scenkonstnärer med olika funktionsuppsättningar som är 15 – 25 år.

Konstra är ett arvsfondsprojekt som kulturorganisationen Språng driver i samarbete med Passalen.