Stockholm norrort

Finansieras av:

Om projektet

Aktiviteter inom den öppna fritiden skapar utmaningar för människor med funktionsvariationer att delta i. I dagsläget existerar ofta fritidsaktiviteter endast för målgruppen i en exkluderande fritidsmiljö.

Sthlm Norrort projektet handlar om att ta fram en samverkansmodell i 5 kommuner och 2 stadsdelar i Stockholmsområdet för att börja arbeta enligt Integrerad Arena metoden. Passalens metod Integrerad Arena stöttar barn och unga med funktionsvariation till aktiviteter inom den öppna fritiden. Integrerad Arena metoden har bevisat sig fungera väl i samverkan med andra kommuner och stadsdelar i Sverige.

Sthlm Norrort präglas av Passalens vision, att alla barn och unga, oavsett funktionsvariation, ska ha förutsättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv. Samverkansmodellen som tas fram under projektets gång ska vara redo för operativ start 2024.

För att kunna göra detta kommer Passalen även ta fram en metodhandbok för klustret av involverade kommuner och stadsdelar där framtida samarbeten förenklas genom ett kostnadseffektivt sätt.

2022-2024

Under ca två år kommer Passalen utföra en kartläggning av samtliga kommuner och stadsdelar för att underlätta framtida samverkan och synliggöra vilka strukturer som behöver skapas för operativ verksamhet 2024. Detta innebär att fritidsaktiviteter kommer att erbjudas för barn och unga med funktionsvariation i involverade kommuner och stadsdelar fr o m år 2024.

Samarbetspartners