Uppsökande arbete av barn och unga med särlkilda behov

UPPSÖKANDE ARBETE AV BARN OCH UNGA MED SÄRKILDA BEHOV

15 December Kl.8:45-10:00

Under denna utbildning får ni ta del av Passalens process för att nå barn och unga med särskilda behov och hur ni kan arbeta med detta inom er verksamhet.

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Samtliga utbildningar är öppna för personal inom kultur och fritid samt Socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (Zoom) och via fysiska möten.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/