Utbildning

Utbildning

Skrolla i menyn för att läsa mer om våra utbildningar 

Passalens syfte och mål är att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Som ett led i det arbetet utbildar vi personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten i olika ämnen. Vår utgångspunkt är om vi skall skapa ett samhälle där målgruppen har en ökad delaktighet och kan delta inkluderat så behövs ny kunskap.

Vem får delta i utbildningarna?

Samtliga utbildningar, handledning och tillgänglighets-koll är öppna för personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (zoom) och via fysiska möten.