Utbildning

Utbildning

Information om Passalens utbildningar

Passalens syfte och mål är att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Som ett led i det arbetet utbildar vi personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten i olika ämnen. Vår utgångspunkt är om vi skall skapa ett samhälle där målgruppen har en ökad delaktighet och kan delta inkluderat så behövs ny kunskap.

Vem får delta i utbildningarna?

Samtliga utbildningar, handledning och tillgänglighets-koll är öppna för personal inom kultur och fritid samt socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (zoom) och via fysiska möten.

Våra utbildningar 

Integrerad arena (2 timmar)

Hur kan vi skapa en verksamhet som är öppen och inkluderande för alla? Vad är det som gör att verksamheter ofta blir homogena (för en viss målgrupp) och hur kan vi arbeta för att nå fler. Varför organiserar barn och unga med funktionsvariation separatistiskt och varför skall vi arbeta inkluderande.

Passalens verksamhetsledare gudar dig igenom tankesättet bakom metoden ”Integrerad Arena”. Vad som föder utanförskapet som målgruppen upplever och hur vi kan skapa nya förutsättningar.

Passalen projektledarutbildning (3 timmar X 2 tillfällen)

Passalen arbetar med målstyrning och projektledning i sitt daglig arbete. Vi mäter samtliga steg i processen och kan följa upp verksamheten på ett enkelt sätt.

Vill du lära dig att driva projekt som Passalen? På denna utbildning går vi igenom samtliga steg inom ett projekt. Du får konkreta verktyg kring planering, ledning, styrning, genomförande och utvärdering. Du får testa att driva ett fiktivt eller verkligt projekt.

Handledning

Vad händer i min verksamhet? Varför når vi inte de deltagare vi önskar?Hur kan vi tillsammans utveckla verksamheten. Passalen erbjuder handledning till alla fritidsverksamheter med syfte att skapa forum för diskussioner kring hur verksamheten kan utvecklas i syfte av att nå nya målgrupper.

Tillgänglighets-koll

Passalen pratar om tillgänglighet ur två olika perspektiv, kulturell och fysisk. Den fysiska anpassningen handlar om lokaler, skyltning, marknadsföring etc. medan den kulturella anpassningen handlar om värdskap, attityder och värderingar. Under en tillgänglighets-koll så utvärderar verksamheten tillsammans med Passalen sin tillgänglighet.

Målgruppskunskap

Kunskap om målgruppen och dess behov. Under denna utbildning går vi igenom de olika funktionsnedsättningarna utifrån ett perspektiv kring delaktighet och inkludering på fritiden.

Jag vill delta på en utbildning - hur går jag tillväga?

Information om tid, plats etc hittar du här: https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/

Maila: info@passalen.se och beskriv dina utbildningsbehov så hittar vi en gemensam lösning.