Access All Areas

Vi vet att ett lyckat evenemang handlar om att nå ut och se alla besökare. Med denna app vill vi inspirera och ge konkreta verktyg på hur du som evenemangsarrangör kan skapa evenemang som är tillgängliga och öppna för att alla att besöka.

om access all areas

Access all areas är ett verktyg där vi samlat ihop information som kan hjälpa till i processen med att skapa ett hållbart evenemang som kan besökas av människor men olika behov. 

Ta del av texter och material, lycka till med ditt arbete! 

LADDA NER APPEN

För IOS:

 1. Klicka på dela-knappen längst ner i webbläsaren.
 2. Scrolla ner i menyn som kommer upp och välj ”Lägg till på hemskärmen”.
 3. Välj ”Lägg till”
 4. Appen lägger sig som en ikon sist på din hemskärm.

för android:

 1. Klicka på menypunkterna längst upp till höger i webbläsaren.
 2. Välj ”install app”
 3. Appen Lägger sig som en ikon sist på din hemskärm.

Arbetsprocess

För att skapa förutsättningar för ett tilllgängligt evenemang, dit alla kan mötas och delta, oavsett förutsättningar, så behöver tillgänglighetsarbetet integreras tidigt i arbetsprocessen. Nedan följer en framtagen arbetsgång för hur tillgänglighetsarbetet kan implementeras i ditt evenemang.

checklistor

steg 1: Tillgänglighetsinventera

 • Börja med att tillgänglighetsinventera ditt evenemang. Utifrån svaren i inventeringen – analysera vilka åtgärder som är aktuella för evenemanget. Viktiga frågor att ställa sig är vilka områden som berör de 5 olika funktionsgrupperna. Inventera varje område utifrån frågeställningarna:
 • Påverkar detta någon av de 5 funktionsgrupperna? (rörelse, syn, hörsel, intellektuell, allergi/födoämnesintoleran.
 • Om ja, vilka är hindrena?
 • Åtgärder.

Header text

steg 2: Policy och åtgärdsplan

 • Belys tillgänglighetssatsningarna i evenemangets hållbarhetspolicy.
 • Gör en åtgärdsplan. Ta hjälp av checklista. Scrolla ner för att se checklistorna.

steg 3: Externa partners/upphandling och inköp

 • Ta fram rutin och kravställan som rör tillgänglighet att använda som underlag vid upphandling, samarbete med externa partners samt inköp. Utgå från åtgärder och uppsatta mål.

steg 4: Utbilda personal och organisation

 • Utbilda alla medarbetare och volontärer i evenemangets tillgänglighetsarbete. Ta gärna hjälp av externa föreläsare.

STEG 5: GENOMFÖR ÅTGÄRDSPLAN

 • Genomför den framtagna åtgärdsplanen.
 • Sätt upp rutin för rapportering och avvikelser.

STEG 6: Etablering

 • Inventera evenemangsplatsen på nytt och se till så att alla åtgärder vidtagits.
 • Använd snabbkollen i appen och den framtagna checklistan.

STEG 7: Genomförande

 • Se till så att tillgänglighetsarbetet efterlevs under genomförande.
 • Rapportera avvikelser enligt framtagen rutin.

STEG 8: UTVÄRDERA OCH UTVECKLA

 • Följ upp och utvärdera tillgänglighetsarbetet.
 • Genomförs publikundersökningar skall frågor om tillgängligheten finnas med.

Inspirationsfilmer 

Inspiration från tillgängliga evenemang