Access All Areas

Access all Areas

Vi vet att ett lyckat evenemang handlar om att nå ut och se alla besökare. Med denna app vill vi inspirera och ge konkreta verktyg på hur du som evenemangsarrangör kan skapa evenemang som är tillgängliga och öppna för att alla att besöka.

Ladda ner appen

ATT LADDA NER WEBAPPEN 

För: Android

 1. Öppna https://accessallpassalen.se i webbläsaren på telefonen.
 2. Klicka på menypunkterna längst upp till höger i webbläsaren.
 3. Välj ”Install app”
 4. Appen lägger sig som en ikon sist på din hemskärm.

För: IOS

 1. Öppna https://accessallpassalen.se i webbläsaren på telefonen.
 2. Klicka på dela-knappen längst ner i webbläsaren.
 3. Scrolla ner i menyn som kommer upp och välj ”Lägg till på hemskärmen”.
 4. Välj ”Lägg till”
 5. Appen lägger sig som en ikon sist på din hemskärm.

Manual med bilder: Lathund för att ladda ner appen

 

 

Om Acces All Areas

Access all areas är ett verktyg där vi samlat ihop information som kan hjälpa till i processen med att skapa ett hållbart evenemang som kan besökas av människor men olika behov. 

Ta del av texter och material, lycka till med ditt arbete! 

Arbetsprocess

Arbetsprocess

Åtta steg till ett tillgängligt evenemang 

För att skapa förutsättningar för ett tilllgängligt evenemang, dit alla kan mötas och delta, oavsett förutsättningar, så behöver tillgänglighetsarbetet integreras tidigt i arbetsprocessen. Nedan följer en framtagen arbetsgång för hur tillgänglighetsarbetet kan implementeras i ditt evenemang.

STEG 1 - Tillgänglighetsinventera

 • Börja med att tillgänglighetsinventera ditt evenemang. Utifrån svaren i inventeringen – analysera vilka åtgärder som är aktuella för evenemanget. Viktiga frågor att ställa sig är vilka områden som berör de 5 olika funktionsgrupperna. Inventera varje område utifrån frågeställningarna:
 • Påverkar detta någon av de 5 funktionsgrupperna? (rörelse, syn, hörsel, intellektuell, allergi/födoämnesintolerans.
 • Om ja, vilka är hindrena?
 • Åtgärder

STEG 2 – Policy och åtgärdsplan

 • Belys tillgänglighetssatsningarna i evenemangets hållbarhetspolicy
 • Gör en åtgärdsplan. Ta hjälp av checklista. Se under fliken Checklistor

STEG 3 – Externa partners/upphandling och inköp

 • Ta fram rutin och kravställan som rör tillgänglighet att använda som underlag vid upphandling, samarbete med externa partners samt inköp. Utgå från åtgärder och uppsatta mål.

STEG 4 – Utbilda personal och organisation 

 • Utbilda alla medarbetare och volontärer i evenemangets tillgänglighetsarbete. Ta gärna hjälp av externa föreläsare

STEG 5 – Genomför åtgärdsplan

 • Genomför den framtagna åtgärdsplanen
 • Sätt upp rutin för rapportering och avvikelser

 STEG 6 - Etablering

 • Inventera evenemangsplatsen på nytt och se till så att alla åtgärder vidtagits
 • Använd snabbkollen i appen och den framtagna checklistan

STEG 7 - Genomförande 

 • Se till så att tillgänglighetsarbetet efterlevs under genomförande
 • Rapportera avvikelser enligt framtagen rutin

STEG 8 – Utvärdera och utveckla

 • Följ upp och utvärdera tillgänglighetsarbetet
 • Genomförs publikundersökningar skall frågor om tillgängligheten finnas med

Inspiration

Inspirationsfilmer 

Inspiration från tillgängliga evenemang 

Way out west

Sustainability is a keyword for Way Out West and has been since our start in 2007. As a festival promoter and inhabitants of the earth, it’s our responsibility to raise these issues and strive to always be better. It is a matter of course for us to care for the planet, our audience and society at large. This is something we work with on a daily basis in all aspects of the festival. Here you can read more about our sustainability work.

Way Out West - Sustainability

Göteborgs Kulturkalas

Göteborgs Kulturkalaset vill vara mer än en festival – vi vill bidra och inspirera till en positiv utveckling. Av vår stad och av planeten vi bor på. Därför har vi sedan 2008 jobbat aktivt med hållbarhet från tre vinklar:

 • Ekologiskt
 • Socialt
 • Ekonomiskt

Vi strävar efter att utmana gränserna för hur hållbart ett evenemang kan vara. Det är vårt ansvar som arrangör och som invånare på jorden. På den här sidan kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete.

Kulturkalaset - Hållbarhet