Integrerad arena

integrerad arena

Hur kan vi skapa en verksamhet som är öppen och inkluderande för alla? På denna utbildning går vi igenom teorier kring varför verksamheter ofta blir besökta av en och samma målgrupp. Vi går igenom Passalens erfarenhet kring varför barn och unga med funktionsvariation ofta möts i egna grupper och hur man kan arbeta för att skapa en verksamhet som är öppen och inkluderande för alla.

Passalens verksamhetsledare guidar dig igenom tankesättet bakom metoden ”Integrerad Arena”. Vad som föder utanförskap bland vissa målgrupper. Utbildningen ger konkreta verktyg för att nå målgrupper som inte självmant organiserar sig i öppen verksamhet. 

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Samtliga utbildningar är öppna för personal inom kultur och fritid samt Socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (Zoom) och via fysiska möten.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/