Integrerad arena

integrerad arena

integrerad arena

(2 TIMMAR)

Hur kan vi skapa en verksamhet som är öppen och inkluderande för alla? Vad är det som gör att verksamheter ofta blir homogena (för en viss målgrupp) och hur kan vi arbeta för att nå fler. Varför organiserar barn och unga med funktionsvariation separatistiskt och varför skall vi arbeta inkluderande.

Passalens verksamhetsledare gudar dig igenom tankesättet bakom metoden ”Integrerad Arena”. Vad som föder utanförskapet som målgruppen upplever och hur vi kan skapa nya förutsättningar.

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Information om tid, plats etc hittar du här: https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/

Anmäl dig därefter på länken nedan.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/