Impact day!

Digital Impact day!

Varmt välkommen att delta på Passalens impact day som i år sker digitalt!

LADDA NER RAPPORTEN: Impact report 2020

Passalen är en ideell förening som arbetar med att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Den 31 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att metoden skulle implementeras i alla stadsdelar.

Under 2020 har Passalen arbetat stadenövegripande med Fritid och kultur samt Funktionshinderenheten i samtliga stadsdelar för att skapa inkludering för målgruppen och nu är det dags att presentera resultatet.

Du kommer få höra målgruppen berätta om sina aktiviteter. Se inspirerande filmer samt lyssna till fritidsledare och handläggare på socialtjänsten som berättar om vårt gemensamma arbete.

 Varmt välkommen att delta!

 När: 29 januari 2021

 Tid: 13.00 – 15.00

 Var: Online via Zoom (Länk skickas ut vid anmälan)