Målgruppskunskap

MÅLGRUPPSKUNSKAP

Denna utbildning handlar om att ge en kortfattad introduktion till vad det kan innebära att leva med en funktionsnedsättning och vilken form av anpassning och tillgänglighet som kan behövas för att delta i en ordinarie fritidsverksamhet. Utbildningen tar även upp normkritiska perspektiv och intersektionalitet. 

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Samtliga utbildningar är öppna för personal inom kultur och fritid samt Socialtjänsten. De är kostnadsfria och sker både digitalt (Zoom) och via fysiska möten.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/