Målgruppskunskap

målgruppskunskap

MÅLGRUPPSKUNSKAP

Kunskap om målgruppen och dess behov. Under denna utbildning går vi igenom de olika funktionsnedsättningarna utifrån ett perspektiv kring delaktighet och inkludering på fritiden.

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Information om tid, plats etc hittar du här: https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/

Anmäl dig därefter på länken nedan.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/