Musik på gården

Language is about barriers.
Music is about opening up and inviting people.

– Steven Mithen

om projektet

Musik på gården var ett projekt som bedrevs av Passalens Kungsbacka i samarbete med Kungsbacka kommun under perioden 2017 – 2021. Projektet åsyftade att skapa möten mellan unga med olika funktionsvariation med musiken som redskap. Läs mer om projektet i boken till höger samt lyssna på artister. 

syfte

  • Syftet med projektet har varit att låta unga som producerar musik inom ramarna för Kungsbackas ungdomssatsning få stötta och hjälpa unga med funktionsvariation att skapa musik, lära sig DJ:a och vara med på konserter samt ta en självklar plats i verksamheten.

  • Att skapa en metod som möjliggör för den öppna fritidsverksamhetens musikprogram, att via musiken skapa möten mellan unga med olika bakgrund.
  • Stärka ungas egna identitet.

i sammarbete med:

Med stöd från: