Tillgänglighetskoll

TILLGÄNGLIGHETSKOLL

Passalen pratar om tillgänglighet ur två olika perspektiv, kulturell och fysisk. Den fysiska anpassningen handlar om lokaler, skyltning, marknadsföring etc. medan den kulturella anpassningen handlar om värdskap, attityder och värderingar. Under en tillgänglighets-koll så utvärderar verksamheten tillsammans med Passalen sin tillgänglighet.

Jag vill delta på en utbildning – hur går jag tillväga?

Information om tid, plats etc hittar du här: https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/

Anmäl dig därefter på länken nedan.

ANMÄLAN

Välj en av ovanstående utbildningar. OBS 1 anmälan per utbildning. Se denna sida för dag/tid https://passalen.se/evenemangsstad/utbildning/