Vad vi gör

Vad vi gör!

Passalen:

  • ingår i strategiska samarbeten med offentlig sektor för att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation i ordinarie verksamhet.

  • genomför innovationsprojekt med syfte att framta nya metoder och modeller av inkludering.

  • bedriver platser och program med syfte att utveckla skapa möten mellan människor med olika funktionalitet.