Vad vi gör

passalen

1.

Ingår i strategiska samarbeten med offentlig sektor för att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation i ordinarie verksamhet.

2.

Genomför innovationsprojekt med syfte att framta nya metoder och modeller av inkludering.

3.

Bedriver platser och program med syfte att utveckla och skapa möten mellan människor med olika funktionsvariationalitet.