Vad vi gör

Vårt erbjudande

Passalen stöttar offentlig sektor och föreningslivet med utbildning och handledning för att kostnadseffektivt inkludera människor med funktionsvariation i sin ordinarie verksamhet.

Utbildning

Passalen bedriver utbildning kring ämnen som berör vårt arbete. Inspirationsföreläsningar, metodföreläsningar kring Integrerad Arena eller workshops för arbetsplatser som vill utveckla sin verksamhet och nå nya målgrupper.

FÖRELÄSNING

Under en till tre timmar får ni följa med på en fartfylld resa där allt är möjligt. Ni får en överblick av Integrerad Arena metoden och inspiration till hur du kan skapa nya möjligheter och nå nya målgrupper i ditt arbete.

HANDLEDNING

Handledning är en konkret form av utbildning där vi deltar i aktiviteten och tillsammans med personalen författar en handlingsplan för att uppnå målet att nå nya målgrupper i aktiviteten.

UTBILDNINGSPAKET

1. Heldagsutbildningkring.
Utbildningen innehåller en fördjupning kring metoden Integrerad Arena. En praktisk metod för att nå målgrupper som lever i utanförskap.

2. Workshop
Under två dagar arbetar vi intensivt med metoden Integrerad Arena i relation till den verksamhet som kursdeltagarna önskar utveckla.

3. Fritid för alla
Under en längre tid arbetar vi intensivt med en kommun och dess fritidsverksamheter med målsättningen att öppna upp fritidsarenan för målgrupper i utanförskap.

Integrerad arena

Vad är en integrerad arena?

En Integrerad Arena är en verksamhetsplats, exempelvis en handbollsklubb, en kulturskola eller en förening – en plats där fritidsverksamhet bedrivs. Platsen har aktivitet för alla, oavsett funktionsvariation.
Verksamhetskulturen är öppen och tillåtande och skapar möjlighet för alla att vara med.

En integrerad arena har verksamhet på olika nivåer och för olika intressegrader. Deltagarna väljer nivå utifrån intresse istället för efter förmåga.

Exempel:
Om jag vill tävlingssegla behöver jag träna mer och väljer då den mer avancerade tisdagsgruppen. Om jag vill segla en gång i veckan väljer jag den enklare mån- dagsgruppen. Verksamheten strävar efter att arbeta efter ett universellt tänkande där redskap och lokal är tillgängliga för alla. Ledarna i aktiviteten kan arbeta med samtliga målgrupper, ingen skillnad görs mellan barn och unga, med eller utan nedsättning.

En integrerad arena är en del av ett hållbart samhälle där alla individers resurser och intressen tillvaratas, ett samhälle där alla har något att bidra med.

Integrerad arena i praktiken

1. INNAN AKTIVITET

Det första steget sker i Passalens dagliga arbete. Det innefattar planering av det system som möjliggör deltagande för målgruppen: kontakt med verksamhet, deltagare och anhörig. Planering av aktivitet och uppföljning av tidigare arbete.

För att skapa förtroende och trygghet hos deltagarna så att de vågar ta steget till att faktiskt delta, arbetar vi så här:

 • Vi ger tydlig information, mycket na bilder och lite text.
 • Vi engagerar nyckelpersoner med status hos målgruppen/vårdnadshavare för att nå ut till målgruppen.
 • Vi anordnar roliga, trendiga prova på-aktiviteter. Under aktiviteterna nns tydligt informationsmaterial om när, var, hur fortsatt deltagande kan ske.
 • Vi tar fram gemensamma lösningar – frågar målgruppen vad de behöver för att delta, förstår behoven och är tydliga med vad verksamheten kan/inte kan erbjuda.
 • Vi skapar kontinuitet genom veckovisa aktiviteter, vid samma tid, med samma ledare

2. UNDER AKTIVITET

För att skapa delaktighet och gemenskap arbetar Passalens ledare utifrån dessa huvudsakliga fokusområden:

 • Skapa delaktighet
 • Se och bekräfta deltagaren.
 • Skapa fysisk plats för deltagaren i gruppen.
 • Vara med deltagaren i aktiviteten.
 • Vara aktiv, visa hur deltagaren kan vara med.
 • Coacha assistenter vid behov så att de verkar för deltagarens aktiva medverkan.
 • Gruppindelning görs efter intresse och stödbehov, ej efter ålder eller diagnos.

Information om förändringar

 • Till målgruppen: fokus på det ROLIGA i förändringen.
 • Till vårdnadshavare: fokus på det praktiska – vad, var, när, hur?

Passalen har satt upp följande mål som vi, genom aktiviteten, önskar att deltagaren utvecklas mot, att:

 • Få stärkt tilltro till sin egen förmåga.
 • Bli en självständig individ.
 • Förstå och hantera sociala normer.
 • Skapa sociala relationer.

Intresseanmälan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.