Weekendklubben i Göteborg

Återkommande helgaktivitet där deltagare tränar social interaktion utifrån ett lustfyllt intresse

Helgaktivitet

Weekendklubben är en helgaktivitet. Det finns grupper som träffas en helg i månaden och grupper som träffas varannan helgdag.

Kompisar

På Weekendklubben träffar du kompisar som gillar att göra samma saker som du.

Socialt samspel

Weekendklubben är ett pedagogiskt program med fokus på att vara i grupp tillsammans med andra barn och unga.

Funktionsstöd

Innan du deltar i Weekendklubben behöver du ett godkännande av Funktionsstöd i Göteborg.

Deltar i 1-3 år

I Weekendklubben deltar du i 1-3 år. Sedan får du med stöd gå vidare till Passalens andra verksamhet: Klubbar by Passalen.

Weekendklubbens olika inriktningar

Anmälan till Weekendklubben 

Anmälan ska fyllas i av vårdnadshavare till deltagare som är intresserad av Weekendklubben.

Är du socialsekreterare?
Ring istället projektledare Josefine på 0737-09 03 99.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Har du ett godkännande från barnet/ungdomens socialsektererare på Funktionsstöd att delta i aktiviteten?
Deltagarens förnamn och efternamn:
Kön:
Deltagarens gatuadress, postnummer och ort:
Om deltagaren bor på flera adresser räcker det med att du anger en av dem.
10 siffror
Har ditt barn behov av hjälp med att tillgodose grundläggande behov? (t.ex. toalettbesök, matning, grundläggande kommunikation)
Passalens ledare kan inte självklart tillgodose detta. Kryssar du i “Ja” eller “Osäker” kommer en projektledare ringa upp dig för mer information.
Hur kommunicerar ditt barn?
Hur brukar det vara för ditt barn att vara i en aktivitetsgrupp om cirka 8 deltagare?
Vilken eller vilka av nedanstående funktioner kan vara utmanande för ditt barn?
Weekendklubben är en pedagogisk verksamhet där vi tränar på ovanstående i grupp.
Vilka/vilken inriktning är ditt barn intresserad av?
Brukar ditt barn springa iväg ifrån en grupp?
Vi badar inte i Weekendklubben, men är ibland omkring vatten, t.ex. i Jubileumsparken. Är ditt barn simkunnig?
Med simkunnighet menas att barnet kan simma 200 meter. Ledare har självklart alltid uppsikt över alla deltagare, men för extra säkerhet ställer vi denna fråga så att vi vet när deltagare inte kan simma.
T.ex. blir skjutsad, åker färdtjänst, åker kollektivtrafik själv etc. Vårdnadshavare ansvarar för transporten till och från aktivitet. Ledare möter upp och lämnar vid entrén.
Kontaktperson 1:
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare.
Kontaktperson 2:
Annan vuxen kontaktperson som vi kan nå vid eventuell akut situation. Exempelvis ytterligare en vårdnadshavare, en släkting eller kompis till vårdnadshavare.
Vem av ovanstående kontaktpersoner vill du ska ta emot e-post och telefonsamtal med schema, information etc?
Är deltagaren medlem i föreningen Passalen?
Passalen är en förening och för att delta i våra aktiviteter behöver man vara medlem. Det är gratis och medlemskapet går att säga upp när som helst.
Jag samtycker till att Passalen får filma/fotografera deltagaren under aktiviteten och publicera foton på hemsida, sociala medier och i tryckt material:
Clear Signature
Närvaropolicy: När ni tackar ja till en plats i Weekendklubben betalar funktionsstöd Göteborg för er plats, därför är det viktigt att ni använder platsen. Annars behöver vi ge platsen till en annan deltagare. Weekendklubben bygger på kontinuitet, om en deltagare ofta hoppar in och ut ur klubben påverkas de andra deltagarna. Vid frånvaro som beror på att ni jobbar med hemmasittande, motivation eller liknande gäller andra regler.
Jag samtycker till att Passalen får spara ovanstående personuppgifter:

Weekendklubben

En Weekendklubb är ett pedagogiskt program för barn och unga med funktionsvariation, där behov finns av extra stöd för att skapa kompisrelationer och utföra aktiviteter. I Weekendklubben får deltagarna möjlighet att träna social interaktion utifrån ett egenvalt intresse. De deltar i en och samma grupp under 1-3 års tid. Efter detta får deltagaren gå vidare till andra aktiviteter i Passalen, till exempel vara med i Klubbar by Passalen.

Aktiviteten sker lördag och söndag med syfte att ge meningsfulla aktiviteter, kompisar och delaktighet.

Deltagarna i Weekendklubben väljs ut av socialsekreterare på Funktionsstöd, Göteborgs stad. De delas in i grupper baserat på intresse och i viss mån ålder. Är du intresserad av att delta, ta kontakt med din socialsekreterare på Funktionsstöd.

Om projektet

Passalens Weekendklubb är ett innovationsprojekt som drivs i samverkan mellan Passalen och Funktionsstöd i Göteborgs Stad. Syftet är att erbjuda inkluderande helgaktiviteter för barn och unga med funktionsvariation. Deltagarnas intresse och utveckling är i fokus.

Projektet startade hösten 2020 med syfte att arbeta med 30 barn och unga i behov av stöd. Målsättningen för projektet är att skapa förutsättningar för deltagarna att etablera kompisrelationer och utföra aktiviteter.

Verksamheten utgår från olika platser beroende på grupp. Konst & kultur samt E-sport och spel har sin hemvist på FUB-huset. Idrott & hälsa utgår från Passalens lokaler i Frihamnen och besöker ofta Jubileumsparken eller något av badhusen i Göteborg. Alla grupper besöker då och då den öppna fritidsverksamheten eller andra platser i staden. Det kan vara till exempel en biograf, ett museum, ett badhus eller liknande, beroende på gruppens tema.