Feriearbete för alla

Feriearbete för alla

deltagare-nu-titel-2

Feriearbete för unga i behov av stöd!

Feriearbete för alla är ett innvoationsprojet som Passalen bedriver med stöd av Jordbruksverket 2021 - 2022. Projektet åsyftar att ta fram en modell för hur unga med och utan funktionsvariation likvärdigt kan feriearbeta.