Om oss

Om oss

Våra aktiviteter ger alla en möjlighet att träffa andra och hitta på roliga saker tillsammans. Läs mer och anmäl er om våra aktiviteter här nedan.

Om Passalen

Vad roligt att du är intresserad av Passalens verksamhet.

Kanske är du en blivande deltagare? Eller en handläggare som söker efter aktiviteter till dina klienter? Eventuellt representerar du en kommun/stadsdel som önskar samverka med Passalen och använda vår metod?

I flikarna längre ner på sidan har vi samlat ihop den viktigaste informationen så att du på ett enkelt sätt ska hitta det du söker.

Varmt välkommen!

OM FÖRENINGEN

Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga vuxna med funktionsvariation.

Passalen tror att alla människor mår bra av ett aktivt liv och ett meningsfullt sammanhang. Vi arbetar därför med fritiden som arena. Vi tror att kravlösa och egenvalda aktiviteter tillsammans med andra föder delaktighet, självförtroende och självkänsla.

Passalens verksamhet är föräldrafri och utvecklas utifrån våra medlemmars tankar och behov. I nära samarbete med kommunal, privat och ideell verksamhet utvecklar vi aktiviteter som leder till målbilden, ett aktivt och meningsfullt liv.

Passalen är en ideell allmännyttig förening: Det finns 4 fristående passalen föreningar som arbetar tillsammans  Våra orter: Göteborg, Kungsbacka, Karlstad, Kungälv. Vi bedriver även ett arbete i Partille och Haninge kommun.

Passalen verkar för ett aktivt och meningsfullt liv för alla. Vår fokusgrupp är barn och unga vuxna med funktionsvariation

Passalens styrdokument:

Passalens verksamhet är baserad på följande övergripande styrdokument:

1. FN:s Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

2. Barnkonventionen

VISION

Ett samhälle där alla deltar utifrån intressen och längtan, och ses som fullvärdiga medborgare med rätt att styra över sina liv.

I ett samhälle för alla behövs inte Passalen.

I ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariation, kön, etnicitet eller religion, kan hitta nivåer för gemensam agenda. Där vi fokuserar på människors möjlighet till skillnad från hinder och bygger broar för delaktighet. Där samhället inkluderar alla, oavsett individuella behov, och där fokus vilar på aktivitet och intresse med hänsyn till individuella behov.

I det samhället behövs inte Passalen!

Vi finns idag för att att vi vill vara med och påverka möjligheterna. Genom samarbete vill vi skapa mötesplatser där alla är välkomna och kan vara med i aktiviteten. Där verksamheter, privata, ideella eller kommunala tillsammans når resultatet om ett samhälle där alla kan leva ett aktivt och meningsfullt liv.

Medlemsskap

MEDLEMSKAP

Passalen är en ideell allmännyttig förening där vem som helst kan söka medlemskap och delta i gemenskapen.

För att räknas som en aktiv medlem ska man delta i verksamheten vid 10 tillfällen/år samt betala en medlemsavgift på 8 kronor/månad (100 kronor/år). Som aktiv medlem har man rösträtt på årsmötet.

Aktivt medlemskap

När man registrerar sig för att gå en kurs, lägervecka eller delta i ”Klubbar by Passalen” så blir man automatiskt en aktiv medlem.

KLICKA HÄR FÖR MEDLEMSKAP OCH AKTIVITETSANMÄLAN

Passalens verksamhet

Passalenföreningar finns på följande orter:

Göteborg, Kungsbacka, Karlstad och Kungälv.

Vi bedriver även arbete i Partille och Haninge kommun.

Vårt syfte:

Verkar för ett inkluderande, aktivt och meningsfullt liv för alla.

Vår fokusgrupp:

Barn och unga vuxna med funktionsvariation.

Vår Metod:

Integrerad Arena

Frågor och svar:

  1. Arbetar ni med alla former av funktionsvariation?
    SVAR: I Passalens verksamhet så fokuserar vi på individen, dess intresse och möjligheter. De anpassningar vi gör är alltid specifika för varje individ. Passalen arbetar inte med någon viss målgrupp, alla är välkomna.
  2. Bedriver Passalen insatser?
    SVAR: Passalen bedriver inga insatser utan arbetar med den öppna egenvalda fritiden.
  3. Vilket stöd kan jag få i en aktivitet?
    SVAR: Passalens uppdrag är fritidsaktiviteten. Att vara en kompis och förebild samt i vissa fall driva aktiviteten. Om individens grundläggande behov är såpass omfattande att man exempelvis har tillgång till en insats (ledsagare eller personlig assistent) så ska denna medfölja i aktiviteten. Om man klarar sig till/från en aktivitet på egen hand så kommer man själv.
Deltagare
Socialtjänsten
Fritidsförvaltningen

Stadgar och verksamhetsberättelser